Fundacja Adopcji Serca Poznańskiej Wspólnoty Ruchu Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata “Maitri” Ruch „Maitri” jest członkiem Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich

Zróbmy razem coś pięknego dla Boga

Gazetka „My a Trzeci Świat” numer 7

Grudzień 2022 W numerze znajdziesz m.in.: listy misjonarzy z Aleppo w Syrii, Etiopii, Namibii, Sudanu Południowego, Wenezueli, Zambii; teksty patronów Ruchu „Maitri” – św. Franciszka z Asyżu i św. Matki Teresy z Kalkuty; wspomnienia misjonarki świeckiej z pracy w ośrodkach leczenia chorób głodowych; teksty patronów Ruchu „Maitri” – św. Franciszka z Asyżu i św. Matki Teresy z Kalkuty; wspomnienia [...]

Jesteś najlepszym dowodem na Bożą opiekę i miłość

List o. Bahjata Karakacha OFM, proboszcza parafii św. Franciszka z Asyżu w Aleppo, o trzęsieniu ziemi w Aleppo i pomocy, jaką im niesie parafia.     Aleppo, 16.2.2023 Bracia i Siostry w Chrystusie W Aleppo, które budzi się dziesiątego dnia po katastrofie, której doświadczyło, sytuacja nadal jest trudna. Wielka liczba rodzin nadal przebywa poza domami, oczekując na możliwość powrotu, jednak wciąż [...]