Fundacja Adopcji Serca Poznańskiej Wspólnoty Ruchu Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata “Maitri” Ruch „Maitri” jest członkiem Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich

Zróbmy razem coś pięknego dla Boga
22.12.2021

Gazetka „My a Trzeci Świat” numer 5


Grudzień 2021

W numerze znajdziesz m.in.:

listy misjonarzy z Aleppo w Syrii, Etiopii, Rwandy, Zambii;
wspomnienia misjonarki świeckiej z pracy w ośrodkach leczenia chorób głodowych;
wspomnienia z wyjazdu do Indii do domów Matki Teresy;
teksty patronów Ruchu „Maitri” – św. Franciszka z Asyżu i św. Matki Teresy z Kalkuty;
rozważania na temat narodzenia Jezusa i o św. Józefie;
początki historii europejskiego handlu niewolnikami z Afryki;
informacje naszych projektach i możliwościach włączenia się do pomocy.


Spis treści

Strona 1

 • Łamiąc się opłatkiem… – list od s. Heleny Kamińskiej z Etiopii
 • Radosnych Świąt  życzenia świąteczne z Zambii
 • Dziękuję za Waszą miłość – wiadomości z Aleppo
 • Jezus przychodzi  rozważanie ks. dr. Andrzeja Panasiuka, Duszpasterza Krajowego Ruchu “Maitri”

Strona 2

 • Dajecie nadzieję życia – list od s. Elżbiety Lachowicz z Rwandy

Strona 4

 • Skąd przyszła trwoga cz. 2  początki europejskiego handlu niewolnikami z Afryki

Strona 6

 • Leczyłam zagłodzone dzieci – misjonarka świecka, Alicja Kajak-Zięba, pisze o swojej dramatycznej pracy w ośrodkach dożywiania i leczenia chorób głodowych w Burundi

Strona 8

 • Napomnienia św. Franciszka – Ciało Pańskie, z pism patrona naszego Ruchu

Strona 9

 • Św. Matka Teresa o Bożym Narodzeniu  mówi patronka naszego Ruchu

Strona 10

 • Indie wczoraj i dziś  Wiesław Sowiński pisze o swym powrocie po 30 latach do Kalkuty, do domów pomocy założonych przez św. Matkę Teresę.

Strona 12

 • Św. Józef, wzór dla Adopcji Serca – cz. 2
 • Zróbmy razem coś pięknego dla Boga – przegląd możliwości wsparcia ubogich w krajach Południa.

Pobierz gazetkę w formacie PDF lub czytaj w oknie poniżej.

Życzymy ciekawej lektury!

Podobne Posty