Fundacja Adopcji Serca Poznańskiej Wspólnoty Ruchu Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata “Maitri” Ruch „Maitri” jest członkiem Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich

Zróbmy razem coś pięknego dla Boga

Projekty

Pomoc dla głodujących dzieci w Rwandzie

W Rwandzie – podobnie jak w wielu innych krajach Afryki – wciąż dużym problemem jest niedożywienie i głód. Z tego powodu szczególnie cierpią dzieci. Opóźniony rozwój, zmniejszona odporność na choroby zakaźne, uszkodzenia narządów wewnętrznych (w tym mózgu) – to tylko niektóre ze skutków. Najpoważniejszym jest jednak śmierć wielu dzieci jeszcze przed osiągnięciem piątego roku życia. Siostra […]

Dołącz do odbudowy domów dla ofiar powodzi w Nyakinama w Rwandzie

W maju 2020 na terenie Rwandy miały miejsce katastrofalne opady, które spowodowały powodzie i osuwiska w górzystym terenie, jaki przeważa w Rwandzie. Do Nyakinama kierujemy naszą pomoc dla ofiar powodzi. Chcemy sfinansować odbudowę domów dla najbiedniejszych rodzin. Koszt odbudowy jednego domu to ok. 2000 euro (niecałe 10 tys. zł). 4.06.2020 roku wysłaliśmy do Rwandy 5000 […]