Fundacja Adopcji Serca Poznańskiej Wspólnoty Ruchu Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata “Maitri” Ruch „Maitri” jest członkiem Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich

Zróbmy razem coś pięknego dla Boga
15.09.2021

Gazetka „My a Trzeci Świat” numer 3-4


Wrzesień 2021

W numerze znajdziesz m.in.:

listy misjonarzy z Aleppo w Syrii i Etiopii;
wspomnienia świeckiej misjonarki z pracy wśród Pigmejów w Kamerunie;
rozważanie o św. Józefie;
teksty patronów Ruchu „Maitri” – św. Franciszka z Asyżu i św. Matki Teresy z Kalkuty;
wspomnienia o współpracy Ruchu „Maitri” z o. Marianem Żelazkiem SVD, misjonarzem z Indii;
początki historii europejskiego handlu niewolnikami z Afryki;
informacje z krajów ubogich o głodzie, narzucaniu krajom ubogim aborcji i dramacie Amazonii;
informacje naszych projektach i o możliwościach włączenia się do pomocy.

Spis treści

Strona 1

 • Głód na świecie cz. 2 – choroby głodowe: marazm i kwasiorkor
 • Św. Józef – wzór dla Adopcji Serca  rozważanie na rok św. Józefa
 • Krwawy dramat Amazonii – przemoc korporacji i oligarchów niszczących środowisko tego regionu
  i społeczności lokalne, prowadząca też do zabójstw działaczy na rzecz środowiska i praw człowieka

Strona 3

 • Szczęśliwe dzieci z Moloundou  wspomnienia misjonarki świeckiej z Kamerunu

Strona 4

 • Napomnienia św. Franciszka – patrona naszego Ruchu

Strona 5

 • Św. Matka Teresa o ciszy i milczeniu  mówi patronka naszego Ruchu
 • Modlitwa za naszą ziemię – przejmująca modlitwa Papieża Franciszka z encykliki Laudato si’

Strona 7

 • Pomoc dla krajów ubogich za… aborcję – jak Unia Europejska próbuje manipulować pomocą rozwojową i zgromadzeniem ONZ ze szkodą dla społeczeństw krajów ubogich
 • Są biedniejsi niż ty – bajka afrykańska

Strona 9

 • Bandaże dla Burundi – podsumowanie akcji

Strona 10

 • S. Brygida wyjechała z Aleppo – przysłała nam list na pożegnanie, poznajemy też nową osobę odpowiedzialną za projekty pomocowe

Strona 11-13

 • Dentysta dla trędowatych  wspomnienia o współpracy Ruchu „Maitri” z o. Marianem Żelazkiem, misjonarzem z Indii i kandydatem na ołtarze

Strona 14

 • Narodziła się oaza na pustyni – mówi o. Ibrahim z Aleppo

Strona 16

 • Co dobre, szybko się kończy… – pisze s. Helena z Etiopii, która kończy tam swoją posługę
 • Zakończenie Adopcji Serca w Etiopii – informacja dla Ofiarodawców

Strona 17

 • Skąd przyszła trwoga – początki ekspansji europejskiej na inne kontynenty i handlu afrykańskimi niewolnikami

Strona 18-19

 • Umiłowana Amazonia – omówienie adhortacji Papieża Franciszka

Strona 20

 • Kuchnia dla ubogich w Aleppo – nowy projekt pomocowy
 • Dożywianie dzieci w Rwandzie – o naszym wieloletnim projekcie pomocowym
 • Zróbmy razem coś pięknego dla Boga – przegląd możliwości wsparcia ubogich w krajach Południa

Pobierz gazetkę w formacie PDF lub czytaj w oknie poniżej.

Życzymy ciekawej lektury!

Podobne Posty