Fundacja Adopcji Serca Poznańskiej Wspólnoty Ruchu Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata “Maitri” Ruch „Maitri” jest członkiem Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich

Zróbmy razem coś pięknego dla Boga

O nas

Ruch Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata „Maitri”

Ruchu Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata „Maitri” nie jest organizacją humanitarną, stowarzyszeniem czy fundacją (choć np. poznańska wspólnota Ruchu założyła Fundację Adopcji Serca, która jest jej narzędziem administracyjnym). Ruch “Maitri” jest katolickim ruchem kościelnym, członkiem-założycielem Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich (ORRK), zatwierdzonej przez Episkopat Polski, ma też swojego Duszpasterza Krajowego, [...]

Maitri znaczy przyjaźń

Nazwa Ruchu – podobnie jak jego znak – ściśle wiąże się z jego charyzmatem. Słowo „maitri” w sanskrycie, języku starożytnych Indii, znaczy „przyjaźń”. Ponieważ na początku istnienia Ruchu „Maitri” cała nasza pomoc była kierowana do Indii, przyjęliśmy w nazwie naszego Ruchu słowo z języka tych, którym pomagaliśmy – i pomagamy nadal. Szukaliśmy słowa z ich języka, które najlepiej oddaje pojęcie współczującej miłości. [...]

Znak Ruchu „Maitri”

Symbolika znaku Ruchu „Maitri”, którym jest uskrzydlona dłoń, wiąże się ściśle z jego charyzmatem, którym jest wyrażana czynem miłość do ludzi najbiedniejszych. Znak ten symbolizuje otwartość jego uczestników oraz chęć niesienia pomocy ludziom żyjącym daleko. W symbolicznej formie znak ten wyraża tożsamość uczestników Ruchu. Inspiracją dla jego opracowania były teksty biblijne, w których Boża „ręka” czy „skrzydła” symbolizują [...]

Tożsamość uczestnika Ruchu „Maitri”

Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich wierzących. Żaden nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne (Dz 4,32). Wprowadzenie Nawiązując do tej myśli, postawmy sobie pytanie: Jaki duch nas ożywia? Kim jesteśmy? Jaka jest nasza tożsamość jako szczególnej wspólnoty uczniów Pana? Co wyróżnia nas wśród innych? Czy naprawdę ożywia nas „jeden duch i jedno serce” i co „mamy wspólne” [...]

Odliczenia od podatku darowizn dla Fundacji Adopcji Serca

Na początku każdego roku napływają do nas zapytania o możliwość odliczenia od podatku darowizn przekazanych naszej Fundacji. Tutaj są odpowiedzi na najczęstsze pytania. 1. Czy można odliczyć od podatku darowiznę przekazaną Fundacji Adopcji Serca? Fundacja Adopcji Serca jest organizacją, o której mowa w art. 3 ust. 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, która realizuje cele [...]