Fundacja Adopcji Serca Poznańskiej Wspólnoty Ruchu Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata “Maitri” Ruch „Maitri” jest członkiem Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich

Zróbmy razem coś pięknego dla Boga

O nas

Ruch Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata „Maitri”

Ruch Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata „Maitri” jest wspólnotą wierzących w Kościele katolickim, którzy poprzez modlitwę indywidualną i wspólnotową, wspólną formację, kształtowanie swej duchowości i stylu życia zgodnie z Ewangelią, nauką Kościoła i charyzmatem Ruchu oraz działanie na rzecz najbiedniejszych z biednych na całym świecie starają się odpowiadać na wezwanie Chrystusa do miłości takiej, jaką [...]

Tożsamość uczestnika Ruchu „Maitri”

Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich wierzących. Żaden nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne (Dz 4,32). Wprowadzenie Nawiązując do tej myśli, postawmy sobie pytanie: Jaki duch nas ożywia? Kim jesteśmy? Jaka jest nasza tożsamość jako szczególnej wspólnoty uczniów Pana? Co wyróżnia nas wśród innych? Czy naprawdę ożywia nas „jeden duch i jedno serce” i co „mamy wspólne” [...]

Odliczenia od podatku darowizn dla Fundacji Adopcji Serca

Na początku każdego roku napływają do nas zapytania o możliwość odliczenia od podatku darowizn przekazanych naszej Fundacji. Tutaj są odpowiedzi na najczęstsze pytania. 1. Czy można odliczyć od podatku darowiznę przekazaną Fundacji Adopcji Serca? Fundacja Adopcji Serca jest organizacją, o której mowa w art. 3 ust. 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, która realizuje cele [...]