Fundacja Adopcji Serca Poznańskiej Wspólnoty Ruchu Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata “Maitri” Ruch „Maitri” jest członkiem Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich

Zróbmy razem coś pięknego dla Boga
03.01.2000

Odliczenia od podatku darowizn dla Fundacji Adopcji Serca

Na początku każdego roku napływają do nas zapytania o możliwość odliczenia od podatku darowizn przekazanych naszej Fundacji. Tutaj są odpowiedzi na najczęstsze pytania.

1. Czy można odliczyć od podatku darowiznę przekazaną Fundacji Adopcji Serca?

Czas na rozliczenia podatkowe i odliczenie darowizn

Fundacja Adopcji Serca jest organizacją, o której mowa w art. 3 ust. 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, która realizuje cele określone w art. 4 Ustawy. To uprawnia ją do przyjmowania darowizn od osób fizycznych i prawnych. Organizacja pozarządowa, której przekazujemy darowiznę, nie musi mieć statusu organizacji pożytku publicznego.

2. Jaką darowiznę można odliczyć?

Tylko wpłata darowizny na konto bankowe Fundacji Adopcji Serca daje możliwość skorzystania z odliczenia darowizny od podatku.

Fundacja Adopcji Serca jest organizacją pozarządową działającą w obszarze pożytku publicznego (ale nie ma statusu organizacji pożytku publicznego – to są dwie różne sprawy!), może więc przyjmować darowizny na działalność pożytku publicznego. Nie jest natomiast kościelną osobą prawną, dlatego nie jest uprawniona do przyjmowania darowizn na cele kultu religijnego czy kościelnej działalności charytatywno-opiekuńczej.

3. Ile możemy odliczyć od podatku?

Osoby fizyczne mogą odliczyć darowizny do wysokości 6% podatku. Osoby prawne – do 10%.

4. Co należy zrobić, aby uzyskać odliczenie?

Aby uzyskać odliczenie, należy wypełnić PIT 0 i wpisać darowiznę w rubryce: Darowizny przekazane – organizacjom na prowadzoną przez nie działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. a ustawy.

PIT 0 dołączamy do PIT, na którym dokonujemy rozliczenia swoich dochodów i odliczeń (np. PIT 37).

5. Jakie dokumenty są potrzebne do odliczenia?

Podstawowym dokumentem, który powinniśmy posiadać w razie ewentualnej późniejszej kontroli Urzędu Skarbowego, jest potwierdzenie dokonania przelewu na nasze konto wydane przez bank lub wygenerowane z konta internetowego.

Urząd Skarbowy może dodatkowo zażądać okazania potwierdzenia przyjęcia darowizny od naszej Fundacji oraz sprawozdania z jej wykorzystania. Taki dokument zgodnie z naszym zobowiązaniem prześlemy jak co roku nie później niż do końca 1. kwartału (ale zapewne jeszcze w marcu).

Jednocześnie informujemy, że na wykorzystanie darowizny, a więc i na sprawozdanie ze sposobu jej wykorzystania mamy 2 lata od końca roku kalendarzowego, w którym przyjęliśmy darowiznę.

6.  Jakie dokumenty należy dołączyć do zeznania podatkowego?

Do zeznania podatkowego nie dołączamy żadnych dokumentów potwierdzających przekazanie darowizny. Dostarcza się je tylko na ewentualne wezwanie Urzędu Skarbowego, co może nastąpić (jeśli w ogóle nastąpi) nie wcześniej niż za kilka miesięcy.

7. Jak firmy mogą dokonać odliczenia podatkowego od darowizn przekazanych Fundacji?

Osoby prawne (firmy) mogą odliczyć darowizny od podatku dochodowego na podstawie art. 18 ust 1 pkt 1 i 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Osoba prawna może przekazać darowiznę w formie finansowej (przelew na rachunek bankowy) albo rzeczowej (dary rzeczowe lub usługi).

W przypadku przekazania darowizny na rachunek bankowy potwierdzeniem jest dowód wpłaty. W przypadku darowania rzeczy lub usługi potrzebny jest dokument potwierdzającym przekazanie darowizny oraz dokumenty potwierdzające faktyczne wydatki związane z tą darowizną.

8. Czy można Fundacji przekazać 1,5% podatku?

Jest to możliwe, choć nie wprost. Ponieważ Fundacja Adopcji Serca nie ma statusu organizacji pożytku publicznego (choć prowadzimy działalność pożytku publicznego – to jednak nie jest to samo, choć brzmi podobnie), nie może samodzielnie zbierać 1,5% od podatku. Zbiera je jednak dla nas Caritas Archidiecezji Poznańskiej. 

Aby przekazać nam 1,5% swego podatku, w zeznaniu podatkowym proszę wpisać nr KRS: 0000224658 (Caritas Archidiecezji Poznańskiej), w polu „cel szczegółowy” koniecznie należy wpisać słowo „Maitri” (inaczej 1,5% trafi na konto ogólne Caritas).

Warto pamiętać, że przekazanie 1,5% podatku nie jest darowizną, więc nie podlega dodatkowemu odliczeniu od podatku.

Dziękujemy serdecznie wszystkim naszym ofiarodawcom za każdą darowiznę!

Podobne Posty