Fundacja Adopcji Serca Poznańskiej Wspólnoty Ruchu Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata “Maitri” Ruch „Maitri” jest członkiem Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich

Zróbmy razem coś pięknego dla Boga

Aktualności

Znak Ruchu „Maitri”

Symbolika znaku Ruchu „Maitri”, którym jest uskrzydlona dłoń, wiąże się ściśle z jego charyzmatem, którym jest wyrażana czynem miłość do ludzi najbiedniejszych. Znak ten symbolizuje otwartość jego uczestników oraz chęć niesienia pomocy ludziom żyjącym daleko. W symbolicznej formie znak ten wyraża tożsamość uczestników Ruchu. Inspiracją dla jego opracowania były teksty biblijne, w których Boża „ręka” czy „skrzydła” symbolizują [...]