Fundacja Adopcji Serca Poznańskiej Wspólnoty Ruchu Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata “Maitri” Ruch „Maitri” jest członkiem Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich

Zróbmy razem coś pięknego dla Boga
07.03.2023

Gazetka „My a Trzeci Świat” numer 8


Wydanie specjalne, Wielki Post 2023

W numerze znajdziesz:

  • informacje o trzęsieniu ziemi w Alppo w Syrii na tle ostatnich kilkunastu lat historii tego miasta, leżącego w ruinie po rosyjskich bombardowaniach, pogrążonego przez wojnę, kryzys ekonomiczny i sankcje międzynarodowe w nędzy i głodzie, i dotkniętego w lutym przez dwa trzęsienia ziemi i pond 10 tys. wstrząsów wtórnych;
  • rozważania św. Matki Teresy z Kalkuty o stacjach Drogi Krzyżowej;
  • informacje naszych projektach i możliwościach włączenia się do pomocy.

Spis treści


Strona 1-3

  • Tragedia Aleppo – informacje związane z trzęsieniem ziemi na tle historii tego miasta z ostatnich 12 lat wojny i jej skutków.

str. 4-10 

  • Droga Krzyżowa z Matką Teresą z Kalkuty – rozważania stacji Drogi Krzyżowej na podstawie rozważania wygłoszonego przez św. Matkę Teresę, patronkę Ruchu “Maitri”, w Stanach Zjednoczonych oraz innych jej wypowiedzi.

str. 11-12

  • Agonia narodu syryjskiego – fragmenty listów z Aleppo z ostatnich kilku lat, ukazujących stałe pogrążanie się mieszkańców tego udręczonego miasta.

Pobierz gazetkę w formacie PDF lub czytaj w oknie poniżej.

Życzymy ciekawej lektury!


Podobne Posty