Fundacja Adopcji Serca Poznańskiej Wspólnoty Ruchu Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata “Maitri” Ruch „Maitri” jest członkiem Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich

Zróbmy razem coś pięknego dla Boga
24.04.2023

Gazetka „My a Trzeci Świat” numer 9

Kwiecień 2023

W numerze znajdziesz m.in.:

– listy misjonarzy z Aleppo w Syrii, Etiopii, Sudanu Południowego, Wenezueli;
– wspomnienia misjonarki świeckiej z pracy w ośrodkach leczenia chorób głodowych w Burundi;
– teksty patronów Ruchu „Maitri” – św. Franciszka z Asyżu i św. Matki Teresy z Kalkuty;
– wspomnienia założyciela Ruchu “Maitri” o wyprawie do Indii, która zapoczątkowała istnienie Ruchu;
– informację o mianowaniu Asystenta Kościelnego dla naszej gazetki;
– podsumowanie naszej zbiórki i wysyłki darów dla uchodźców w Ukrainie;
– “Nie wiem, co powiedzieć” – poetycką modlitwę Dom Héldera Câmary.

Spis treści

Strona 1-2

 • Jezus daje nam nowe życie – z Etiopii pisze p. Magda Soboka, misjonarka świecka, z którą współpracujemy w ramach projektów pomocy dla dzieci ulicy.

Strona 2

 • Droga Krzyżowa Jezusa trwa – rozważanie wielkanocne o… Drodze Krzyżowej.
 • Najnowsze wiadomości z Aleppo – pisze p. Roula Mistrih oraz o. Bahjat Karakach OFM, proboszcza parafii łacińskiej św. Franciszka.

Strona 3

 • Miasto zdeterminowane, aby przetrwać – list wielkanocny proboszcza parafii św. Franciszka w Aleppo.

Strona 4

 • Dzieci były zadbane i czyste – z Sudanu Południowego pisze o. Krzysztof Zębik, kombonianin, z którym współpracujemy w ramach Adopcji Serca.

Strona 5

 • Radość zmartwychwstania – rozważanie św. Matki Teresy z Kalkuty, patronki Ruchu „Maitri”.
 • Napomnienia Św. Franciszka – z pism patrona Ruchu „Maitri”.

Strona 6-7

 • Jezus zwyciężył grzech, śmierć i szatana – z Wenezueli pisze do nas ks. Andrzej Tekieli, pallotyn,
  z którym zaczęliśmy współpracę w ramach projektu pomocy żywnościowej dla niedożywionych dzieci.

Strona 8

 • Leczyłam zagłodzone dzieci cz.4 – misjonarka świecka, Alicja Kajak-Zięba, kontynuuje pasjonującą opowieść o swej pracy w ośrodkach dożywiania w Burundi.
 • Nasz asystent kościelny – informacja o mianowaniu asystenta kościelnego dla naszej gazetki.

Strona 9

 • Transport darów na Ukrainę – podsumowanie naszej zbiórki i wysyłki darów dla uchodźców, mieszkających w Wasilkowie koło Kijowa.

Strona 10-12

 • Byłem w Nirmal Hriday cz. 2 – kontynuacja wspomnień Jacka Wójcika, który w Indiach zetknął się
  z Matką Teresą i jej dziełem, co przyczyniło się do powstania Ruchu „Maitri”.

Strona 12

 • Nie wiem, co powiedzieć – poetycka modlitwa Dom Héldera Câmary, brazylijskiego arcybiskupa, którego życie i dzieło było inspiracją dla Ruchu „Maitri”.
 • Zróbmy razem coś pięknego dla Boga – przegląd możliwości wsparcia ubogich w krajach Południa.

Pobierz gazetkę w formacie PDF lub czytaj w oknie poniżej.

Życzymy ciekawej lektury!


Podobne Posty