Fundacja Adopcji Serca Poznańskiej Wspólnoty Ruchu Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata “Maitri” Ruch „Maitri” jest członkiem Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich

Zróbmy razem coś pięknego dla Boga

Ruch Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata „Maitri”

Ruchu Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata „Maitri” nie jest organizacją humanitarną, stowarzyszeniem czy fundacją (choć np. poznańska wspólnota Ruchu założyła Fundację Adopcji Serca, która jest jej narzędziem administracyjnym). Ruch “Maitri” jest katolickim ruchem kościelnym, członkiem-założycielem Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich (ORRK), zatwierdzonej przez Episkopat Polski, ma też swojego Duszpasterza Krajowego, [...]