Fundacja Adopcji Serca Poznańskiej Wspólnoty Ruchu Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata “Maitri” Ruch „Maitri” jest członkiem Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich

Zróbmy razem coś pięknego dla Boga

Ruch Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata „Maitri”

Poznaj podstawowe informacje o Ruchu Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata „Maitri”, który nie jest fundacją (choć poznańska wspólnota Ruchu założyła fundację), stowarzyszeniem czy organizacją humanitarną, ale katolickim ruchem kościelnym. Ruch „Maitri” jest członkiem-założycielem Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich (ORRK), zatwierdzonej przez Episkopat Polski, ma też swojego Duszpasterza Krajowego, mianowanego [...]