Fundacja Adopcji Serca Poznańskiej Wspólnoty Ruchu Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata “Maitri” Ruch „Maitri” jest członkiem Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich

Zróbmy razem coś pięknego dla Boga

Ruch Maitri

Droga Krzyżowa z Matką Teresą z Kalkuty

Św. Matka Teresa jest patronką Ruchu “Maitri”. Jej praca i duchowość stały się inspiracją dla powstania Ruchu, a jej myśli stale nam towarzyszą. Wyruszmy wraz z nią za Jezusem na Drogę Krzyżową. WPROWADZENIE Mówi św. Matka Teresa z Kalkuty: Zacznijmy naszą Drogę Krzyżową z odwagą i wielką radością, gdyż mamy Jezusa w Komunii św. Mamy Jezu­sa – Chleb życia, aby obdarzył nas życiem, aby dał nam siłę, [...]

Ruch Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata „Maitri”

Ruchu Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata „Maitri” nie jest organizacją humanitarną, stowarzyszeniem czy fundacją (choć np. poznańska wspólnota Ruchu założyła Fundację Adopcji Serca, która jest jej narzędziem administracyjnym). Ruch “Maitri” jest katolickim ruchem kościelnym, członkiem-założycielem Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich (ORRK), zatwierdzonej przez Episkopat Polski, ma też swojego Duszpasterza Krajowego, [...]

Tożsamość uczestnika Ruchu „Maitri”

Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich wierzących. Żaden nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne (Dz 4,32). Wprowadzenie Nawiązując do tej myśli, postawmy sobie pytanie: Jaki duch nas ożywia? Kim jesteśmy? Jaka jest nasza tożsamość jako szczególnej wspólnoty uczniów Pana? Co wyróżnia nas wśród innych? Czy naprawdę ożywia nas „jeden duch i jedno serce” i co „mamy wspólne” [...]