Fundacja Adopcji Serca Poznańskiej Wspólnoty Ruchu Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata “Maitri” Ruch „Maitri” jest członkiem Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich

Zróbmy razem coś pięknego dla Boga

Ruch Maitri

Droga Krzyżowa z Matką Teresą z Kalkuty

Św. Matka Teresa jest patronką Ruchu “Maitri”. Jej praca i duchowość stały się inspiracją dla powstania Ruchu, a jej myśli stale nam towarzyszą. Wyruszmy wraz z nią za Jezusem na Drogę Krzyżową. WPROWADZENIE Mówi św. Matka Teresa z Kalkuty: Zacznijmy naszą Drogę Krzyżową z odwagą i wielką radością, gdyż mamy Jezusa w Komunii św. Mamy Jezu­sa – Chleb życia, aby obdarzył nas życiem, aby dał nam siłę, [...]

Ruch Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata „Maitri”

Poznaj podstawowe informacje o Ruchu Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata „Maitri”, który nie jest fundacją (choć poznańska wspólnota Ruchu założyła fundację), stowarzyszeniem czy organizacją humanitarną, ale katolickim ruchem kościelnym. Ruch „Maitri” jest członkiem-założycielem Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich (ORRK), zatwierdzonej przez Episkopat Polski, ma też swojego Duszpasterza Krajowego, mianowanego [...]

Tożsamość uczestnika Ruchu „Maitri”

Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich wierzących. Żaden nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne (Dz 4,32). Wprowadzenie Nawiązując do tej myśli, postawmy sobie pytanie: Jaki duch nas ożywia? Kim jesteśmy? Jaka jest nasza tożsamość jako szczególnej wspólnoty uczniów Pana? Co wyróżnia nas wśród innych? Czy naprawdę ożywia nas „jeden duch i jedno serce” i co „mamy wspólne” [...]