Fundacja Adopcji Serca Poznańskiej Wspólnoty Ruchu Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata “Maitri” Ruch „Maitri” jest członkiem Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich

Zróbmy razem coś pięknego dla Boga

Aktualności

List o. Ibrahima

Aleppo 24.12.2021 Umiłowani w Chrystusie Bracia i Siostry W tym liście chciałbym życzyć każdemu z Was wesołych świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku, pozostając w nadziei, że przyszłość przyniesie ze sobą pokój, harmonię, radość i szczęście. Na ten nadchodzący rok nie prosimy o zdrowie czy brak trudności, ale o to, aby Pan nadal obdarzał nas łaską i siłą, abyśmy mogli hojnie odpowiadać na nasze powołanie, tak jak Maryja – z wielką [...]

Z Aleppo pisze Siostra Brygida

Z ostatniej chwili: S. Brygida w maju 2021 została przeniesiona na inną placówkę misyjną. Poniższe wspisy pozostawiamy na stronie jako archiwum korespodnecji z s. Brygidą. Siostra Brygida Maniurka, polska misjonarka ze zgromadzenia Franciszkanek Misjonarek Maryi, pracuje w parafii św. Franciszka z Asyżu, gdzie organizuje pomoc dla najbadziej potrzebujących. Dziś do tej kategorii należy 80% mieszkańców miasta! Współpracujemy z s. Brygidą, finansując projekt dożywiania dla dzieci [...]

List z Zambii

Napisała do nas s. Małgorzata Jędrzejczak z Zambii, z którą współpracujemy w ramach Adopcji Serca. Nasi Ofiarodawcy wspierają najbiedniejsze dzieci, finansując im naukę w szkole. Dzięki ich ofiarności dzieci mają szansę na lepsze życie. Mabumba, 8.02.2022 Drodzy Przyjaciele z Ruchu Maitri Serdecznie i gorąco pozdrawiam z Zambii z misji Mabumba. Chciałabym najpierw w swoim imieniu podziękować Wam, Drodzy Przyjaciele, za ogromne i serdeczne wsparcie finansowe dla naszych [...]