Ruch „Maitri” jest członkiem Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich

DZIEŃ ADOPCJI SERCA 5 września 2022 – ZAPRASZAMY!


DZIAŁAJ Z NAMI – Z TOBĄ MOŻEMY WIĘCEJ!

Dramaty Afryki

#

Kraje Afryki dotykają kolejne dramaty. Po koronawirusie i szarańczy, która spustoszyła uprawy, przyszły katastrofalne deszcze i powodzie. Spowodowały śmierć wielu ludzi, zniszczyły plony, domy, a ze zboczy górskich spłynęły lawiny błota, które wcześniej były polami uprawnymi. Sytuację pogarsza kryzys gospodarczy, wywołany pandemią. Ceny podstawowych produktów i żywności gwałtownie poszły w górę. Afrykańczycy, którzy przeważnie żyją z dnia na dzień bez zapasów ani oszczędności, nie wiedzą rano, czy będą mieli co jeść wieczorem. Ich sytuacja jest bardzo poważna.

List z Zambii
Pomoc dla głodujących dzieci w Rwandzie
Katastrofalne powodzie
Pomóżmy wspólnie ofiarom powodzi w Rwandzie

Zorganizuj zbiórkę na Facebooku

 

O RUCHU MAITRI
Przeczytaj naszą gazetkę „My a Trzeci Świat”

Tożsamość uczestnika Ruchu „Maitri”

Media o naszej pomocy
Ochrona danych osobowych
 

Głód w Aleppo

#

Największym dziś problemem w Aleppo jest głód, który dotyka 80% mieszkańców miasta. Tragiczną sytuację wywołał kryzys gospodarczy na całym Bliskim Wschodzie, a także stały spadek wartości funta syryjskiego. Panuje wielka drożyzna. Ceny idą w górę także z powodu pandemii. Stanęły zakłady pracy, a rodziny żyją w skrajnej nędzy. Po wojnie pocisków spadających na miasto teraz trwa wojna z głodem. Tak wielkiego głodu Aleppo nie doświadczyło od czasu wojny z Imperium Osmańskim w 1915 r. Czytaj więcej:

List o. Ibrahima OFM z Aleppo na Boże Narodzenie 2021

Z Aleppo regularnie pisze s. Brygida

List o. Ibrahima OFM z Aleppo z 12.04.2021

List o. Ibrahima OFM z Aleppo z 17.02.2021
List o. Ibrahima OFM z Aleppo z 22.12.2020
List o. Ibrahima OFM z Aleppo z 10.06.2020
List o. Ibrahima OFM z Aleppo z  08.05.2020
Wywiad z o. Ibrahimem
Pomóżmy wspólnie głodującym w Aleppo
Zorganizuj zbiórkę na Facebooku

Dołącz do Adopcji Serca i obejmij patronatem duchowym i materialnym konkretne dziecka w Afryce lub w Aleppo w Syrii. Jest to dla niego szansa na poprawę stanu zdrowia i odżywiania, ukończenia szkoły i nadzieja na lepszą przyszłość. Czytaj więcej.