Fundacja Adopcji Serca Poznańskiej Wspólnoty Ruchu Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata “Maitri” Ruch „Maitri” jest członkiem Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich

Zróbmy razem coś pięknego dla Boga
17.02.2023

Jesteś najlepszym dowodem na Bożą opiekę i miłość

List o. Bahjata Karakacha OFM, proboszcza parafii św. Franciszka z Asyżu w Aleppo, o trzęsieniu ziemi w Aleppo i pomocy, jaką im niesie parafia.


 
 

Aleppo, 16.2.2023

Bracia i Siostry w Chrystusie

W Aleppo, które budzi się dziesiątego dnia po katastrofie, której doświadczyło, sytuacja nadal jest trudna.

Wielka liczba rodzin nadal przebywa poza domami, oczekując na możliwość powrotu, jednak wciąż panuje strach, że trzęsienie ziemi powróci lub że ich domy zawalą się. Strach jak duch towarzyszył nam w pierwszym tygodniu, ale teraz wzięło górę zatroskanie. Rodzice są bezradni i martwią się, co czeka ich dzieci, nie mają żadnych gwarancji na przyszłość.

Mieszkańcy Aleppo przez ostatnie 12 lat cierpieli głód, biedę i niestabilność gospodarczą. Teraz niespodziewane trzęsienie ziemi odebrało im miejsce do bezpiecznego życia – ich domy. Wiele budynków zostało zniszczonych, a większość – poważnie uszkodzona. Życie mieszkańców stało się niemal niemożliwe
z powodu niepokoju i lęku przed śmiercią.

Dziś nasz kościół nadal przyjmuje w wyspecjalizowanych ośrodkach ludzi, którzy uciekli z własnych domów, i zapewnia im oddzielne pokoje – przestrzeń, która zapewnia im prywatność. Codziennie wydawane są posiłki i utrzymywane jest ciepło.

Podejmujemy też dodatkowe wysiłki w celu sprowadzenia zawodowych inżynierów, aby odwiedzali domy
i oceniali ich stan pod kątem możliwości zamieszkania. Jeśli budynek wymaga minimalnych napraw, nasz zespół jest gotowy pomóc usunąć uszkodzenia, aby wysiedlone rodziny mogły wrócić do domu. Jednak rodzinom, których budynki wymagają są poważnych napraw, zapewnimy schronienie tak długo, aż ich domy będą ponownie nadawać się do zamieszkania.

Sytuacja jest tragiczna – to prawdziwa katastrofa. Ilość pracy koniecznej dla uleczenia serc, naprawy domów i pocieszenia umysłów wymaga siły, wsparcia, wytrwałości i nadziei, i nie ma wątpliwości, że Bóg da to wszystko. Ty, który stoisz obok nas w tym trudnym czasie, jesteś najlepszym dowodem na Bożą opiekę i miłość.

Proces budowania jest długi i trudny, ale polegamy na sile od Pana. „Jeżeli Pan domu nie zbuduje, na próżno się trudzą ci, którzy go wznoszą ” (Psalm 127,1).

Niech Bóg Was błogosławi

O. Bahjat Karakach OFM

 
 
 
 
 
 

Dołącz do pomocy dla ofiar trzęsienia ziemi w Aleppo

Czytaj inne artykuły o Aleppo

Podobne Posty