List o. Ibrahima OFM z Aleppo

Papier listowy 2 1 1024x217 - List o. Ibrahima OFM z Aleppo

Aleppo, Boże Narodzenie 2020

Drodzy Przyjaciele z Ruchu „Maitri”

Dystrybucja chleba 1 1024x484 - List o. Ibrahima OFM z Aleppo

Pisząc do Was ten list na święta Bożego Narodzenia, pragnę podzielić się z Wami, jak obecnie wygląda nasze życie w Aleppo.

Nasza sytuacja pozostaje bardzo trudna. Czujemy się zawieszeni w próżni, na krzyżu, między niebem a ziemią. W tej ogólnej sytuacji, w której sankcje i COVID z zewnątrz, a fundamentalizm i korupcja od wewnątrz powodują, że jesteśmy jeszcze bardziej przygniatani chorobami, głodem i zimnem. W dzisiejszych czasach prąd dociera do naszych domów co 10 godzin na jedną tylko godzinę, przy ekstremalnych niedoborach oleju opałowego i gazu. Funt syryjski nadal traci na wartości, powodując głód prawie wszystkich rodzin.

Dystrybucja chleba 2 1024x576 - List o. Ibrahima OFM z Aleppo
Dystrybucja chleba

Jesteśmy spowici „w mroku”, a nasza ziemia jest spowita „cieniem śmierci” (por. Łk 1,79). Wydaje się, że ten mrok wojny, zepsucia, obojętności i grzechu narzuca się coraz bardziej i jest coraz silniejszy.

W tym bardzo trudnym okresie, ciągnącym się już od ponad dziesięciu lat, dajemy świadectwo, że „Dziecię nam się narodziło” (Iz 9,5). Dotykamy własnymi rękoma Jego obecność, a sercem Niebo, które nam przynosi.

We wszystkich projektach odbudowy, które zrealizowaliśmy – od mikroprojektów do odbudowy zniszczonych domów, a także we wszystkich projektach bezpośredniej i pilnej pomocy humanitarnej, które stają się coraz bardziej potrzebne: od mleka i pieluch dla niemowląt, po pomoc żywnościową, medyczną, edukacyjną w szkole i zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze czy dystrybucję ubrań – czuliśmy prawdziwie, że Niebo otwiera się szeroko i zstępuje Zbawiciel.

Troska o osoby starsze i samotne 1024x485 - List o. Ibrahima OFM z Aleppo
Pomoc dla osób starszych i samotnych

Tak więc nad nami, mieszkańcami odległych i ciemnych krain, świeci światło, a słońce opromienia naszą egzystencję. To jest cud Boży, który nazywa się miłością i który przyszedł do nas przez Wasze działanie.

Proszę Dzieciątko narodzone dla nas, aby napełniło Wasze serca, Wasze rodziny i Waszą rzeczywistość Swoją obecnością, i przyniosło wszelkie potrzebne łaski.

Niech Wasz uśmiech promieniuje coraz szerzej, a Wasze serca zostaną przepełnione pokojem i szczęściem. Niech ta tajemnicza Obecność, która Was wypełnia, emanuje pocieszeniem i pokojem na wszystkich wokół.

Życzę z serca radosnych Świąt

O. Ibrahim Alsabagh OFM

Zajęcia edukacyjne 2 1024x484 - List o. Ibrahima OFM z Aleppo
Zajęcia edukacyjne 1 1024x484 - List o. Ibrahima OFM z Aleppo
Zajęcia edukacyjno-wyrównawcze
Dystrybucja ubrań 2 1024x576 - List o. Ibrahima OFM z Aleppo
Dystrybucja ubrań 1 1024x484 - List o. Ibrahima OFM z Aleppo
Dystrybucja odzieży zimowej